Gebr. Kloens B.V. is al geruime tijd gecertificeerd voor ISO9001:2008, VCA** en voor BRL SIKB7000. Wij zij al jaren actief bezig om de kwaliteit en veiligheid van ons werk te vergroten. Echter wij willen echter nog verder gaan en aantonen dat wij ook belang hechten aan duurzaamheid. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker binnen onze maatschappij en Gebr. Kloens B.V. kan en wil niet achterblijven in deze ontwikkeling.

Dit is de reden dat wij in 2012 gestart zijn met het in kaart brengen van onze CO2 uitstoot door een CO2 footprint te laten opstellen. Tevens heeft Gebr. Kloens B.V. ervoor gekozen zich te laten certificeren voor de CO2 prestatieladder niveau 3.

Onze CO2 footprint van de laatste jaren vind u hier:

CO2-footprint 2012
CO2-footprint 2013
CO2-footprint 2014
CO2-footprint 2015 jan-juni
CO2-footprint 2015
CO2-footprint 2016
CO2-footprint 2017 jan-juni
CO2-footprint 2017
CO2-footprint 2018 jan-juni

Addendum CO2 data inventarisatie 2012 en 2013

Ons CO2 beleid is er opgericht de emissies van onze bedrijfsactiviteiten in kaart te brengen, te beheersen en maatregelen nemen om ze te reduceren. Elk jaar zullen wij onze emissie inventaris en CO2-footprint updaten en aan de hand daarvan doelen stellen om onze CO2 uitstoot steeds verder terug te dringen.

CO2 beleidsverklaring 23 oktober 2013
CO2 beleidsverklaring 30 juni 2016

Onze doelstelling voor CO2 reductie en de maatregelen om die doelstellingen te bereiken hebben wij samengevat in ons:

Energiemanagementplan 12 september 2014
Energiemanagementplan 4 juli 2016
Energiemanagementplan 19 juli 2017
Energiemanagementplan 10 juli 2018

Ieder half jaar controleert Gebr. Koens B.V. de voortgang van haar reductiedoelstellingen en legt dit vast in het voortgangsrapport:

Voortgangsrapport CO2 doelstellingen (wordt een link nadat het eerste rapport is opgesteld)

Een belangrijk aandachtspunt van de CO2 prestatieladder is de communicatie over ons CO2 beleid, onze doelstellingen en onze prestaties. Hoe waar daar invulling aan geven is vastgelegd in ons:

Communicatieplan 23 oktober 2013
Communicatieplan 4 juli 2016
Communicatieplan 10 juli 2017
Communicatieplan 10 juli 2018

Deelname aan initiatieven:

Keteninitiatieven 2016-2017
Keteninitiatieven 2017-2018

Gebr. Kloens B.V. neemt deel aan het platform www.duurzameleverancier.nl