Om een project van begin tot eind te realiseren, is (water-)bodemsanering regelmatig nodig. Dit behoort dan ook tot een van de diensten die Gebr. Kloens B.V. te bieden heeft. Deze activiteiten vinden altijd plaats volgens de juiste regels en normen.

Bij (water-)bodemsanering wordt een stuk grond vrijgemaakt van bodemverontreiniging. Hiervoor bestaan diverse methoden en technieken. De keuze en uitvoering zijn afhankelijk van de plaats, de aard en de ernst van de vervuiling en van de beoogde functie van de bodem (wonen, industrie, landbouw)

Er bestaan diverse technieken van bodemsanering. Sanering zonder grondverzet waarbij de verontreiniging ter plaatse wordt verwijderd (In-situ), de verontreinigde grond wordt afgegraven en ter plaatse gereinigd en teruggestort (on-site) of de verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd voor behandeling en/of verwerking elders (Ex-situ).

Het uitvoeren van (water)bodemsaneringen wordt bij ons gerealiseerd volgens de BRL 7000-7001 norm. Hierbij wordt de veiligheid van medewerkers en omstanders bij het verwijderen en transporteren van verontreinigde grond gegarandeerd.

Aanvullende werkzaamheden en diensten zijn:

 • het nemen van monsters voor partijkeuringen;
 • het uitvoeren van veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek;
 • milieukundige begeleiding bij bodemsaneringen;
 • het omgaan met grondstromen;
 • het analyseren van monsters voor partijkeuringen;
 • het uitwisselen van digitale bodemgegevens;
 • het reinigen van RKGV en sorteer-/zeefzand;
 • het be- en verwerken van grond en bagger.

  Wij zijn u graag van dienst voor bodemsaneringswerkzaamheden op alle fronten.


 •