De werkzaamheden met betrekking tot grondwerk zijn zeer divers, het benodigd graafwerk wordt veelal in eigen beheer uitgevoerd. Dit is mogelijk door onze diverse graafmachines waar wij over beschikken.

Enkele voorbeelden van grondverzet in de infrastructuur die Gebr. Kloens B.V. voor u kan realiseren:

 • aan- en afvoer grond, zoals het ontgraven en transporteren van grond,
      zand en funderingsmateriaal;
 • bouwrijp maken of ophogen van bedrijventerreinen;
 • het ophogen van locaties zoals bedrijventerreinen;
 • het verzorgen van kabel- en leidingwerkzaamheden;
 • het aanleggen van rioleringen en drainages;
 • het verzorgen van grondboringen;
 • het aanleggen van geluidswallen en zichtwallen;
 • dijkverzwaringen en damwanden van groot tot klein
      (kades/slootafbakeningen) en het graven en uitmaaien van sloten;
 • het dempen van waterpartijen;
 • het uitgraven van bouwputten voor woningen, bedrijfspanden en dergelijke;
 • het uitgraven van funderingssleuven;
 • het maken van beddingen voor straatwerk;
 • het aanleveren en verwerken van grond, zand, metselzand, menggranulaat,
      compost en dergelijke.
 •