Wij zijn gespecialiseerd in straatwerk en alle aanverwante werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan het uitvoeren van (her-)bestratingswerkzaamheden in zowel beton-, gebakken- als natuursteenmaterialen. Dit gebeurt machinaal en (eventueel) handmatig.

Bij ons bent u aan het juiste adres voor benodigdheden voor het realiseren van bijvoorbeeld een nieuwe oprit, een sfeervol terras of grindpad. Ook grote projecten, zoals het bestraten van bedrijventerreinen en het aanleggen van bestrating in nieuwbouwwijken, is een kwaliteit van ons bedrijf.

Enkele andere mogelijkheden zijn:

 • het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden middels jaar- of
      meerjarenovereenkomsten;
 • het aanleggen of herinrichten van terreinen zoals openbare
      speelplaatsen en schoolpleinen;
 • het aanbrengen van bedrijfsvloerplaten;
 • herbestrating waarbij de oude bestratingmaterialen worden verwijderd,
      schoongemaakt en teruggeplaatst met gebruik van de zelfontwikkelde
      reinigingsmachine voor tegels en stenen in diverse afmetingen;
 • het onder andere in originele staat terugbrengen van straatwerk in
      binnenstedelijk gebied van historische steden;
 • het herinrichten van bestaande woonwijken;
 • het woonrijp maken van woongebieden;
 • het aanleggen, egaliseren en verharden van bedrijventerreinen;
 • leggen van straatwerk zoals paden en inritten met diverse materialen zoals
      grind, klinkers, tegels, halfverhardingen en dergelijke.
 •