CO2 Prestatieladder

Gebr. Kloens is al geruime tijd gecertificeerd voor ISO9001:2015, VCA**, BRL9334 en voor BRL SIKB7000 (protocol 7001). Wij zijn al jaren actief bezig om de kwaliteit en veiligheid van ons werk te vergroten. Echter vinden wij het ook van belang om waarde te hechten aan duurzaamheid. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker binnen onze maatschappij en Gebr. Kloens kan en wil niet achterblijven in deze ontwikkeling.

Dit is de reden dat wij in 2012 gestart zijn met het in kaart brengen van onze CO2 uitstoot door een CO2 footprint te laten opstellen. Tevens heeft Gebr. Kloens ervoor gekozen zich te laten certificeren voor de CO2 prestatieladder niveau 3.

Inmiddels is Gebr. Kloens gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder niveau 5.

Onze CO2 footprint van de laatste jaren:

CO2-footprint 2012
CO2-footprint 2013
CO2-footprint 2014
CO2-footprint 2015 jan-juni
CO2-footprint 2015
CO2-footprint 2016
CO2-footprint 2017 jan-juni
CO2-footprint 2017
CO2-footprint 2018 jan-juni
CO2-footprint 2018
CO2-footprint 2019 jan-juni
CO2-footprint 2019
CO2-footprint 2020 jan-juni
CO2-footprint 2020
CO2-footprint 2021
CO2-footprint 2022 jan-juni
CO2-footprint 2022
Addendum CO2 data inventarisatie 2012 en 2013

Ons CO2 beleid is erop gericht de emissies van onze bedrijfsactiviteiten in kaart te brengen, te beheersen en maatregelen nemen om ze te reduceren. Elk jaar zullen wij onze emissie inventaris en CO2-footprint updaten en aan de hand daarvan doelen stellen om onze CO2 uitstoot steeds verder terug te dringen.

CO2 beleidsverklaring 23 oktober 2013
CO2 beleidsverklaring 30 juni 2016
CO2 beleidsverklaring 30 augustus 2020

Onze doelstelling voor CO2 reductie en de maatregelen om die doelstellingen te bereiken hebben wij samengevat in ons:

Energiemanagementplan 12 september 2014
Energiemanagementplan 4 juli 2016
Energiemanagementplan 19 juli 2017
Energiemanagementplan 10 juli 2018
Energiemanagementplan 12 juni 2019
Energiemanagementplan 26 augustus 2020
Energiemanagementplan 27 juli 2022
Energiemanagementplan 30 maart 2023

Ieder half jaar controleert Gebr. Kloens de voortgang van de reductiedoelstellingen en legt dit vast in het voortgangsrapport:

Voortgangsrapport CO2 doelstellingen (wordt een link nadat het eerste rapport is opgesteld)

Een belangrijk aandachtspunt van de CO2 prestatieladder is de communicatie over ons CO2 beleid, onze doelstellingen en onze prestaties. Hoe wij daar invulling aan geven is vastgelegd in ons:

Communicatieplan 23 oktober 2013
Communicatieplan 4 juli 2016
Communicatieplan 10 juli 2017
Communicatieplan 10 juli 2018
Communicatieplan 12 juni 2019
Communicatieplan 10 juni 2020
Communicatieplan 27 juli 2022
Communicatieplan 27 juli 2023

Deelname aan initiatieven:

Keteninitiatieven 2016-2017
Keteninitiatieven 2017-2018
Keteninitiatieven 2018-2019
Keteninitiatieven 2019-2020
Keteninitiatieven 2021-2022
Keteninitiatieven 2022 – 2023

Gebr. Kloens heeft als actieve deelname het initiatief “Samen Slimmer Reduceren” in samenwerking met Arnicon B.V., Van Viegen Riooltechniek B.V., Van der Pols Machineverhuur B.V. en RSK Netherlands opgestart en neemt daarnaast ook deel aan het platform www.duurzameleverancier.nl

Gebr. Kloens is tevens te vinden op de website van SKAO.