Grondwerk

De werkzaamheden die wij uitvoeren met betrekking tot grondwerk zijn zeer divers. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden hebben wij beschikking over verschillende bedrijfscertificaten (BRL7000-7001 / BRL9334), grondverzetmachines, vrachtwagens en deskundig personeel.

Er zijn diverse werkzaamheden van grondverzet in de infrastructuur die wij voor u kunnen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het ontgraven en transporteren, maar ook het aanleveren en verwerken van grond, zand en ander funderingsmateriaal. Het uitgraven van bouwputten, funderingssleuven, sloten en/of het ophogen van locaties zoals bedrijventerreinen. Het aanleggen van rioleringen, drainages, geluidswallen, zichtwallen en maken van beddingen voor straatwerk. Of het verzorgen van grondboringen, kabel- en leidingwerkzaamheden.

Door onze bedrijfsbrede certificeringen kunnen wij u zorgeloos voorzien van grondwerk onder de juiste procesvoeringen!