Saneringswerk

Om een project van begin tot eind te realiseren, is door de huidige natuur- en persoonlijk beschermingsmaatregelen vaak (water-)bodemsanering nodig. Dit behoort tot één van onze diensten.

Er bestaan diverse technieken van bodemsanering. Sanering zonder grondverzet waarbij de verontreiniging ter plaatse wordt verwijderd (In-situ), de verontreinigde grond wordt afgegraven en ter plaatse gereinigd en teruggestort (on-site) of de verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd voor behandeling en/of verwerking elders (Ex-situ).

Het uitvoeren van (water)bodemsaneringen wordt bij ons gerealiseerd volgens de BRL 7000-7001 norm. Hierbij wordt de veiligheid van medewerkers en omstanders en een beperkte milieubelasting bij het verwijderen en transporteren van verontreinigde grond gegarandeerd.

Wij zijn u graag van dienst voor bodemsaneringswerkzaamheden op alle fronten!