Diensten

Door constante veranderingen in de infrastructuur en verschillende grondstromen, komt er regelmatig grond vrij of is er juist grond nodig. Grondbank Krabbepolder biedt alles met betrekking tot uitgave en inname van diverse grondsoorten voor zowel kleine hoeveelheden voor particulieren, als bulkhoeveelheden voor gemeenten, aannemers en overige bedrijven en instanties.

Wij hebben beschikking over een groot wagenpark met veel containers. Dit biedt de mogelijkheid grote hoeveelheden grond te bezorgen en/of op te halen op locatie. Uiteraard kan overtollige grond ook zelf gebracht worden of benodigde grond opgehaald worden met eigen vervoer bij één van onze vestigingen.

Naast inname en uitgave, bieden wij ook de mogelijkheid om grond op te slaan. Dit kan gaan om een tijdelijke opslag, de grond wordt voor een korte tijd bij ons opgeslagen, waarna het teruggeplaatst wordt bij de klant. Of een langdurige opslag in zowel grote als kleine hoeveelheden.

Sinds 2007 zijn wij een erkende verwerker van grond voor gemeenten, aannemers en particulieren. Er kunnen diverse keuringen worden uitgevoerd door onafhankelijk gecertificeerde onderzoeksbureaus, waarbij wij vervoer van materialen kunnen verzorgen.

Wij bieden ook de mogelijkheid om grond te zuiveren. Door de reiniging van grond hoeft er in vele gevallen geen nieuwe grond aangekocht te worden en wordt de afzetmogelijkheid vergroot. De puinhoudende grond wordt gezuiverd door middel van een trommel systeem en zeven en is zowel op locatie als bij de grondbank mogelijk.

Bij inname en bewerking van grond dient bemonstering plaats te vinden om de juiste klasse te bepalen. Wij maken gebruik van gecertificeerde- en onafhankelijke bureaus die de bemonsteringen uitvoeren en certificaten verzorgen voor diverse partijen grond. Dordrecht Research kan bemonstering van de betreffende grond uitvoeren. Dit kan zowel bij de grondbank zelf als op locatie. Er wordt een keuringsrapport opgemaakt om de soort en de sterkte van de verontreiniging te bepalen. Bij deze keuring wordt getest op de aanwezigheid en hoeveelheid van stoffen zoals asbest, ijzer, chemicaliën, zware metalen en PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen).

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze uitgebreide mogelijkheden, of wilt u meer specifieke informatie ontvangen, neem dan contact met ons op.

Wij beschikken over het benodigde VIHB nummer. De toekenning van dit nummer is vereist bij het beroepsmatig vervoeren, inzamelen, handelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Het VIHB nummer is ZH503498VIHB.

Diensten

Inname

Tijdens werkzaamheden en door veranderingen in de infrastructuur en verschillende grondstromen, komt er regelmatig grond vrij.


Uitgave

Grond en zand zijn belangrijke basisproducten en onmisbaar bij de aanleg en het onderhoud van wegen, terrassen, tuinen, parken en speelterreinen.

Opslag

Naast inname en uitgave, bieden wij ook de mogelijkheid om grond op te slaan. Wij hebben een grote capaciteit om grond geclassificeerd op te bulken.

InName

Tijdens werkzaamheden en door veranderingen in de infrastructuur en verschillende grondstromen, komt er regelmatig grond vrij.

Uitgave

Grond en zand zijn belangrijke basisproducten en onmisbaar bij de aanleg en het onderhoud van wegen, terrassen, tuinen, parken en speelterreinen.

Opslag

Naast inname en uitgave, bieden wij ook de mogelijkheid om grond op te slaan. Wij hebben een grote capaciteit om grond geclassificeerd op te bulken.