Rioleringsmateriaal

Het is van groot belang de juiste keuzes te maken bij de aanleg van rioolwerk, maar misschien nog wel belangrijker zijn de juiste materialen. Wij beschikken over diverse materialen met betrekking tot rioolwerk voor gemeenten, bedrijven en particulieren. Deze materialen kunnen nodig zijn bij werkzaamheden zoals de aanleg van hoofdrioleringen, persleidingen, huisaansluitingen en drainages, of het vervangen van oude rioleringssystemen.

Wij maken bij de keuze voor bepaalde materialen onderscheid tussen het aanleggen van rioleringssystemen voor nieuwbouwwijken en het vervangen van oude systemen door nieuwe kwalitatieve systemen.

Bij ons kunt u terecht voor onder andere inspectieputten (beton en kunststof), betonbuizen, PVC-materialen, straat- en trottoirkolken, lijngoten en drainage onderdelen.

Voor vragen over onze mogelijkheden of een vrijblijvende offerte, neem dan contact met ons op!